Website đang tạm ngưng bảo trì, khiến một số phần mềm không thể truy cập và gặp lỗi.
Để tiếp tục sử dụng auto nhất mộng và sync window controls mọi người vui lòng add zalo 0844468886
Mình sẽ gửi file sử dụng thay thế tạm thời đến khi website hoàn thiện. Mong AE thông cảm vì sự cố này.